Debata Obywatele Nauki


Data publikacji: 5.07.2015 4:29:49
Link do pobrania pliku z nagraniem.


Zdjęcie z sali podczas debaty

16 czerwca, we wtorek, o godz. 13:00 odbyła się debata nad postulatami „Paktu dla nauki”, przygotowanego pod auspicjami ruchu społecznego Obywatele Nauki. Ten nieformalny ruch działający na rzecz nauki i szkolnictwa wyższego w Polsce doprowadził do stworzenia – wraz z wieloma współpracującymi środowiskami i organizacjami – dokumentu, wskazującego bolączki aktualnego systemu nauki w Polsce, wyznaczającego strategiczne cele oraz sposoby ich realizacji. Autorzy Paktu pragną, by postulaty tam zawarte stały się punktem wyjścia dla umowy społecznej tworzącej nowy ład prawny dla funkcjonowania nauki i szkolnictwa wyższego w Polsce. Debata odbyła się w sali nr 17 Instytutu Historycznego UW (Krakowskie Przedmieście 26/28), czyli w miejscu, gdzie przed pół wiekiem wystąpił m.in. Leszek Kołakowski, dając impuls do powstania demokratycznej opozycji. Tytuł „Nauka i szkolnictwo wyższe po 2020 – jak zapobiec katastrofie?” wskazuje cele debaty. Jesteśmy przekonani, że konieczne jest wyznaczenie Polsce strategicznych celów rozwoju nauki i szkolnictwa. Bez tego wraz z końcem perspektywy finansowej funduszy strukturalnych w 2020 roku czeka nas tąpnięcie wywołujące niepowetowane straty w obszarze nauki i polskiego szkolnictwa wyższego. Zapraszamy serdecznie przedstawicieli wszelkich mediów. Sądzimy, że sprawy nauki i polskich uczelni – kluczowe dla intelektualnej przyszłości naszego kraju – stanowią ważny temat. Nawet jeśli rozmowo o nim nie odbywa się w hałasie ulicznych protestów.

Swój udział potwierdzili m.in.:

 • poseł Piotr Bauć (Przewodniczący Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży Sejmu RP)
 • posłanka Dorota Niedziela
 • prof. Marek Ratajczak (wiceminister NiSW)
 • prof. Janusz Bujnicki (przewodniczący Komitetu Polityki Naukowej)
 • prof. Zbigniew Marciniak (wiceprzewodniczący RGNiSW)
 • dr Julian Bystrzanowski (wiceprzewodniczący KRZaSP)
 • prof. Janusz Dyduch (wiceprezes Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych - Naczelnej Organizacji Technicznej)
 • prof. Maciej Żylicz (prezes Zarządu FNP)
 • prof. Włodzimierz Bolecki (wiceprezes Zarządu FNP)
 • dr Tomasz Perkowski (wiceprezes Zarządu FNP)
 • prof. Jerzy Hausner (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)
 • prof. Andrzej Jajszczyk (były Dyrektor NCN)
 • prof. Anna Giza-Poleszczuk (prorektor UW)
 • prof. Teresa Gardocka (prorektor SWPS)
 • prof. Roman Cieślak (prorektor SWPS)
 • Beata Chmiel (Obywatele Kultury)
 • Maciej Markowski (Polska Komisja Akredytacyjna)
 • Aleksander Temkin (KKHP)
 • oraz przedsatwiciele  studenckiej inicjatywy „Uniwersytet Zaangażowany”

kontakt@obywatelenauki.pl


Audycje są projektem Fundacji "Otwórz się". Pomysł, prowadzenie i realizacja techniczna audycji Borys Kozielski. PHP i CSS Bartek Kozielski. Ikonki ze strony Font Awesome (CC-BY-SA). RSS generowany przez moje.podkasty.info, statystyki przez feedburner.com